Działalność Związku

Bus-pas Solna – współpraca z Nadzorem Ruchu MPK Poznań

Po remoncie ulicy Solnej na wysokości prokuratury zlikwidowany został buspas. Przed remontem po wyjeździe z przystanku Solna w kierunku centrum prawy pas miał wymalowane zarówno strzałki w prawo dla wszystkich uczestników ruchu jak i prosto z dopiskiem BUS dla naszych autobusów.  Po remoncie na jezdni zostały tylko strzałki w prawo, a więc autobus z zatoki musiał wyjechać na środkowy pas (co przy dużym natężeniu ruchu nie było wcale proste i bezpieczne), żeby po przejechaniu 200 metrów z powrotem wjechać na prawy pas. Kierowcy pisali raporty, zwrócili się też w tej sprawie do nas. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych podjął pilną interwencję w Nadzorze Ruchu MPK Poznań. Sprawą zajął się Pan Michał Błaszczyk kierownik sekcji kontroli ruchu, który pojechał na miejsce, zrobił zdjęcia i poinformował drogą elektroniczną Miejskiego Inżyniera Ruchu z prośbą o pilne uzupełnienie oznakowania poziomego. Wykonawca tłumaczył się złymi warunkami atmosferycznymi, ale w ostatecznie udało się to oznakowanie uzupełnić. W efekcie podjętych działań na jezdni wymalowane zostały z powrotem strzałki na wprost z napisem BUS dzięki czemu możemy bezpiecznie i płynnie włączać się do ruchu po obsłużeniu przystanku Solna. To kolejny raz kiedy współpraca pomiędzy OZZKiM a Nadzorem Ruchu przyniosła korzystny rezultat i sprawiła, że kierowcą pracuje się łatwiej i bezpieczniej.

Trzeba także podkreślić fakt, iż Dział Nadzoru Ruchu co tydzień odbiera z MIR projekty COR i SOR do opiniowania. Wspomniane projekty są analizowane wspólnie z kolegami z Działu Inżynierii. Taki proces pozwala nam już na etapie planowania remontów lub inwestycji wnosić uwagi i wskazywać miejsca, gdzie powinny być min. bus-pasy. Na ul. Solnej w obrębie skrzyżowania z al. Niepodległości MIR chce wprowadzić zmiany organizacji ruchu. W ich planach jest likwidacja Śluzy dla autobusów i stworzenie dla autobusów tzw. przed sygnału, który pozwoli swobodnie wyjechać z bus-pasa na stosowny pas dojazdy w lewo lub prosto ( na tą chwilę mamy wątpliwości do tego pomysłu i nasza opinia jest negatywna). Podobną sytuację z brakiem kompletnego oznakowania mamy teraz na os. Kopernika, po wyjeździe z pętli na tą chwilę brakuje oznakowania poziomego z napisem Bus-pas na pasie do skrętu w prawo. Stosowną interwencję już podjąłem i mam nadzieje, że niebawem będzie już wszystko prawidłowo wykonane. Jak już Jesteśmy w temacie bus-pasów , to poczyniliśmy również rozmowy nad ograniczeniem ilości pojazdów korzystających z bus-pasów. Zastanawiamy się wspólnie z MIR i ZTM , czy nie zmienić na nich napisu np. na ZTM Zobaczymy co z tego wyjdzie, bo sam jeżdżąc widzę, że np. na Bukowskiej na bus-pasach tworzą się korki taksówek i samochodów elektrycznych. Kolejną kwestią Jest wyeliminowanie z bus-pasów rowerzystów, którzy do niedawna byli uprzywilejowani i mogli z tego przywileju korzystać. Tutaj prośba, jak gdzieś jeszcze jest stara tabliczka pod znakowa która dopuszcza rowerzystów to proszę o sygnał. W temacie usprawnień dla naszych kierowców , w ostatnim czasie udało się uzyskać zatwierdzenie zmian w SOR , w efekcie czego mamy kilka miejsc z lustrami ułatwiającymi widoczność. Jest to min. ul. Dojazd, skręt w prawo z ul. Szymanowskiego w Stróżyńskiego oraz wjazd na dworzec Rataje. Dla lepszego komfortu pracy kierowców, przed wjazdem na dworzec Sródka postawiono tablicę , która informuje na jaki    peron trzeba wjechać. Podobne rozwiązanie jest również na dworcu Rataje. Skorygowano również miejsca postojowe na dworcu Starołęka, rozdzielając linię 189 i 194.
Dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę.


Głośny sygnał ostrzegawczy pierwsze drzwi w autobusach elektrycznych

Ponieważ zwracali się do nas licznie kierowcy obsługujący autobusy elektryczne na zajezdni Kacza z problemem zbyt głośnego dźwięku ostrzegającego o zamykaniu się pierwszych drzwi, który był na tyle intensywny, że na dłuższą metę powodował dyskomfort u większości prowadzących, a część z nich irytował i prowadził do bólu głowy, podjęliśmy próbę naprawy sytuacji.
Jako Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych zwróciliśmy się do kierownika zajezdni Kacza z prośbą o ściszenie sygnału informującego o zamykaniu się pierwszych drzwi w autobusach elektrycznych. Kierownik zajezdni Kacza Pan Jacek Karmelita pozytywne rozpatrzył naszą prośbę i bardzo szybko zlecił warsztatowi ściszenie sygnału.

W chwili obecnej dźwięk jest ustawiony na poziomie nie przeszkadzającym kierowcy, a jednocześnie słyszalnym dla wsiadającego lub wysiadającego pasażera.

Bardzo dziękujemy zarówno Kierownikowi jak i zespołowi warsztatowemu za pozytywne rozpatrzenie i szybkie rozwiązanie tego drobnego, aczkolwiek bardzo ważnego z punktu widzenia kierowców problemu. To już kolejna taka sytuacja, w której dzięki współpracy kierownictwa z OZZKiM udaje się poprawić zarówno komfort jak i bezpieczeństwo pracy kierowców.

Dziękujemy.


Obchody wydarzeń z 28 czerwca 1956 roku.

W tym wyjątkowym dla Poznaniaków dniu 28 czerwca odbyły się obchody wydarzeń z 1956 roku. Uroczystość rozpoczęliśmy od oddania czci bohaterom pod krzyżem znajdującym się na zajezdni tramwajowej Głogowska. Ogólnopolski Związek Kierowców i Motorniczych wspólnie z NSZZ Solidarność wystawił poczet sztandarowy oraz złożyliśmy kwiaty i zapalone zostały znicze pod historycznym krzyżem.


Następnym punktem obchodów 68 rocznicy wydarzeń czerwcowych były uroczystości zorganizowane pod dawną zajezdnią tramwajową na Gajowej. Wraz z przedstawicielami kombatantów, wice-prezydentem miasta Poznania Mariuszem Wiśniewskim, przedstawicielami zarządu MPK Poznań prezesem Krzysztofem Dostatnim i wice-prezesem  Jerzym Zalwowskim, przedstawicielami wszystkich organizacji związkowych, przedstawicielami pracowników i władz oraz mieszkańcami miasta Poznania przy akompaniamencie Orkiestry Miasta Poznania przy MPK w Poznaniu oddaliśmy hołd bohaterom pierwszego w historii powojennej Polski, krwawo stłumionego robotniczego protestu ludzi domagających się chleba i wolności. Uroczyście poczet sztandarowy OZZKiM, wraz z pocztami Solidarności, MPK Poznań i Miasta Poznania oddały cześć bohaterom pod tablicą przy bramie upamiętniającej tamte dramatyczne chwile.

Liczne przemówienia, wiersz Kazimiery Iłłakowiczówny „Rozstrzelano serce moje” upamiętniający bohaterów czerwca oraz modlitwa księdza Solidarności poprzedziła wyczytanie wszystkich zebranych organizacji i instytucji, które zostały zaproszone do złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową. W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych kwiaty złożył nasz przewodniczący Andrzej Janiszczak wraz z Tomaszem Figasem.


Po zakończeniu uroczystości pod dawną zajezdnią tramwajową na Gajowej udaliśmy się wraz z resztą uczestników i asyście Nadzoru Ruchu MPK pod pomnik Trzech Tramwajarek na ulicę Dąbrowskiego. Skwer u zbiegu ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiego nosi imię Trzech Tramwajarek – Heleny Przybyłek, Stanisławy Sobańskiej i Marii Kapturskiej. Te trzy bohaterskie tramwajarki w walce o to, co w życiu najważniejsze – godność – zostały brutalnie spacyfikowane. Pracownicy MPK byli, oprócz poznańskich robotników HCP i ZNTK, najliczniejszą grupą protestujących w czerwcu 1956 roku. Nasza firma pamięta o tych, którzy mieli odwagę upomnieć się o podstawowe prawa pracownicze, prawo do godziwego wynagrodzenia za ciężką pracę – jedno z najważniejszych praw człowieka. Pod tablicą upamiętniającą te trzy bohaterki MPK wraz z resztą zgromadzonych gości oddaliśmy hołd i złożyliśmy kwiaty. 


Zarząd Forum Związków Zawodowych woj. Wielkopolskiego 27.06.2024

W dniu 27 czerwca 2024 odbyły się obrady Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. Wielkopolskiego. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych reprezentowany był przez Andrzeja Janiszczaka, Michała Kruszonę i Tomasza Figasa. Po przywitaniu członków Zarządu przez przewodniczącego Krzysztofa Małeckiego przyjęliśmy jednogłośnie porządek obrad. Przekazana została informacja na temat posiedzenia Zarządu Głównego FZZ oraz prezydium ZW FZZ. Omówiliśmy podejmowane działania w ramach Forum, następnie wystąpił Andrzej Janiszczak, który zdał relację z marcowego posiedzenia ZG FZZ zorganizowanego w Krynicy Zdrój.

Następnie wysłuchaliśmy informacji z posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu na których poruszany był temat oświaty i Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Kolejnym tematem było pozyskiwanie funduszy europejskich dla organizacji związkowych w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027”
Następnie rozpoczęła się dyskusja o problemach i sposobie ich rozwiązywania w ramach branżowych organizacji związkowych występujących w przedsiębiorstwach wielkopolski. Swój głos zabrali przedstawiciele Policji, Pielęgniarek i Położnych, Straży Granicznej, Poczty Polskiej, ZUSu i MPK. W tej części spotkania nasz przewodniczący Andrzej Janiszczak naświetlił trudną sytuację naszego przedsiębiorstwa spowodowaną brakami kadrowymi.
Przeprowadziliśmy także dyskusje na temat koniecznych zmian w Kodeksie Pracy, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz stawki godzinowej od 2025 roku.
W przerwach odbyliśmy także wiele owocnych rozmów kuluarowych, które przełożą się w przyszłości na konkretne działania naszej organizacji w ramach Forum Związków Zawodowych.

Obrady zakończyło szkolenie z zakresu ewidencji czasu pracy pracowników delegowanych do pracy w Związkach Zawodowych, także tych zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas kadencji w zarządzie organizacji związkowej. Okazuje się, że w każdym zakładzie sytuacja wygląda nieco inaczej, głównie ze względu na specyfikę i organizację pracy w danej firmie.


Obrady Zarządu Głównego – Łódź 21.06.2024

W dniu 21 czerwca 2024 w Łodzi odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych. Spotkanie otworzył przewodniczący Grzegorz Buksa, a po stwierdzeniu kworum i przyjęciu porządku obrad sprawozdanie z poprzedniego zebrania przedstawiła sekretarz Agnieszka Siwiera. Protokół z jubileuszowego posiedzenia zarządu został zatwierdzony. Następnie głos zabrał Andrzej Janiszczak, który omówił dalsze działania w ramach Branży Transportu Drogowego i Municypalnego, której nowym przewodniczącym jest Andrzej Arntd z Bydgoszczy. Są to tematy związane z pracą prowadzących, zmianą w ustawie o Transporcie Drogowym dotyczącą przerw oraz zmianami w Kodeksie Pracy. Zgodnie z nurtem ogólnoeuropejskim dąży się do zmniejszenia liczby godzin i dni pracy w ramach tz. work-life balance, pierwsze próby zmniejszenia liczby dni pracy z 5 do 4 tygodniowo podjęte będą od lipca w urzędzie w Lesznie i w zależności od wyników mogą zostać rozszerzone na cały kraj. Jako strona społeczna oczywiście w pełni popieramy zmiany idące w tym kierunku.


Ciekawostką jest także wyrok TSUE w sprawie przerw dobowych i tygodniowych dla prowadzących, będziemy wnikliwie obserwować i naciskać na implementacje tych zapisów prawa unijnego do Polskich przepisów.
Następnym punktem spotkania była relacja z Komisji BHP i Nadzorów Ruchu w której uczestniczyli Andrzej Janiszczak i Michał Kruszona.
W drugiej części obrad dołączyli do nas Krzysztof Stasiorowski i Jakub Czech przedstawiciele nowo powstałej organizacji związkowej z Torunia. Zarząd Główny podjął jednogłośnie uchwałę przyjmując Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych przy MZK w Toruniu w nasze struktury, a związkowcy z Torunia podpisali naszą uchwałę stając się tym samym częścią naszej organizacji.

Przeprowadziliśmy rzeczową dyskusję z przedstawicielami nowo przyjętej organizacji z Torunia, przekazaliśmy im swoją wiedzę i doświadczenia z pracy związkowej. Ponieważ są to młodzi pełni zapału ludzie wierzymy, że uda im się przebić i przyciągnąć do siebie dużą liczbę wartościowych członków z którymi stworzą silną i niezależną organizację związkową walczącą o prawa pracowników MZK w Toruniu. Owocne i pełne nowych pomysłów spotkanie zakończyliśmy wspólnym pamiątkowym zdjęciem, które przedstawicielom organizacji z Torunia będzie przypominać dzień wstąpienia w nasze szeregi.


Rada konsultacyjno – doradcza ITD w Poznaniu

W dniu 18 czerwca 2024 na zaproszenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, Tomasza Tańskiego, odbyło się spotkanie członków Rady Konsultacyjno-Doradczej.

Podczas posiedzenia, w którym udział wzięli także przedstawiciele OZZKiM z Poznania Andrzej Janiszczak i Stanisław Drzewiecki, poruszono wiele ciekawych tematów, między innymi wzmożone kontrole przewoźników zagranicznych, bieżące zmiany w przepisach prawa w zakresie transportu drogowego, plan kontroli od stycznia do maja 2024, kontrole przewozu osób, walka z nieuczciwą konkurencją.

Dyrektor Tomasz Tański wspomniał zebranym o współpracy pomiędzy Biurem Kontroli Opłaty Elektronicznej GITD, Strażą Graniczną i Urzędem Miasta Poznania. Mówił również o nowych przepisach dotyczących kierowców taxi, które weszły w życie 17 czerwca 2024. Uczestnicy Rady Konsultacyjno-Doradczej z uznaniem wypowiadali się na temat wzmożonych kontroli wobec przewoźników zagranicznych oraz wspólnych z Policją i Strażą Graniczną kontroli przewozów taxi, pojazdami „na aplikację”.

Rada Konsultacyjno-Doradcza przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Poznaniu została powołana w styczniu 2014 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele: organizacji zrzeszających przewoźników drogowych, organów, których przedmiotem działania jest kontrola lub nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu transportu drogowego oraz organów samorządu terytorialnego, działających na terenie województwa wielkopolskiego. Do jej zadań należy w szczególności: omawianie aktualnych kwestii związanych z problematyką transportu drogowego, wyrażanie opinii w sprawie przepisów prawa z dziedziny transportu drogowego, formułowanie zapytań do właściwych organów w sprawie interpretacji obowiązujących przepisów oraz prowadzenie działań informacyjnych w dziedzinie transportu drogowego.

IGKM Komisja BHP i Nadzorów Ruchu 13-14.06.2024

W dniach 13 i 14 czerwca w Gdańsku odbyła się organizowana przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej Komisja BHP i Nadzorów Ruchu w której nasi przedstawiciele Andrzej Janiszczak i Michał Kruszona brali aktywny udział.
Pierwszego dnia Komisja BHP pod przewodnictwem Pani Sylwii Wąsowicz (kierownik działu BHP MPK Poznań) skupiła się na problemach związanych z procedurami postępowania przy wkolejeniach wagonów tramwajowych oraz wypadkami przy pracy. Wykład na temat wypadków przy pracy – studium przypadków wygłosił przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku Pan Tomasz Czajka. 
W tym samym czasie Komisja Nadzorów Ruchu pod przewodnictwem Arnolda Nowaka (Nadzór Ruchu MPK Poznań) omawiała dodatkowe czynności pracowników Nadzoru Ruchu poza czynnościami operacyjnymi przy obsłudze zdarzeń wypadkowo kolizyjnych, sposób ewidencji i wyciągania konsekwencji wobec prowadzących pojazdy.Kolejnego dnia na Komisji BHP swoją prezentację dotyczącą platform i kanałów przeglądowych przedstawiła firma KRAUSE. Następnie odbyła się prezentacja firmy SOSNOWSKI dotycząca urządzeń do obsługi kół i wyposażenia zajezdni.  Swoje wystąpienie dotyczące nowoczesnej hali dla autobusów wodorowych znajdującej się w Poznaniu na zajezdni autobusowej Warszawska wygłosił Piotr Kowalak specjalista p.poż. w MPK Poznań pod przewodnictwem kierownik BHP Pani Sylwii Wąsowicz. Ostatnią pozycją tego dnia była prezentacja przedstawicielki firmy ITTURI dotycząca ubrań roboczych oraz kamizelek odblaskowych do poruszania się po terenach zajezdni.
Drugiego dnia Komisja Nadzorów Ruchu zajęła się omówieniem współpracy pomiędzy spółkami komunikacji miejskiej, a innymi komórkami w zakresie doraźnej i długofalowej poprawy infrastruktury i organizacji ruchu. Skupiono się nad zdarzeniami i zagrożeniami występującymi w Komunikacji Miejskiej oraz rozważono scenariusze dotyczące wojny – studium przypadku.


Obrady Zarządu OZZKiM MOZ Poznań 05.06.2024

W dniu 5 czerwca 2024 odbyły się ostatnie przed wakacjami obrady Zarządu OZZKiM. Przewodniczący Andrzej Janiszczak przedstawił porządek obrad oraz główne tematy rozmów.
Poruszyliśmy kwestie zmiany przewodniczącego Branży Transportu Drogowego i Municypalnego podczas zjazdu w Forum Związków Zawodowych oraz dalsze prace zespołu, które zostaną przedstawione podczas roboczego spotkania z nowym przewodniczącym Andrzejem Arndtem w Bydgoszczy.
Zajęliśmy się projektami dotyczącymi propozycji zmian w kodeksie pracy, które wpłyną na korzyść prowadzących w komunikacji miejskiej.


Omówiliśmy także projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
W dalszej części spotkania zajęliśmy się problemami naszych pracowników w kontaktach z działem socjalnym MPK Poznań.
Omówione zostały także spotkania przedstawicieli zarządu z kierowcami, które odbyły się we wczesnych godzinach porannych, kiedy kierowcy zaczynają służbę na zajezdniach. Odbyliśmy dwa takie spotkania 24 maja na zajezdni Warszawska oraz 5 czerwca na zajezdni Kacza. Kolejne spotkania planowane są na zajezdniach tramwajowych, o terminach poinformujemy w osobnych komunikatach.


W dalszej części spotkania Zarząd przedyskutował obecną sytuację w firmie, sprawę premii uznaniowej oraz inne ważne dla naszej organizacji kwestie.
Po wyczerpaniu wszystkich tematów przewodniczący Andrzej Janiszczak zakończył zebranie Zarządu.


Spotkanie z kierowcami na Kaczej 05.06.2024

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu 5 czerwca 2024 w godzinach nocno – porannych odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządu OZZKiM (Robertem Kozaneckim, Andrzejem Staniszewskim i Michałem Kruszoną) z kierowcami w zajezdni autobusowej przy ulicy Kacza.

Rozmowy podobnie jak na zajezdni Warszawska pomimo wczesnej pory przebiegały w miłej atmosferze, przy kawce zapoznaliśmy zainteresowanych z zakresem podejmowanych w ostatnim czasie prac związku, nowymi zapisami w kodeksie pracy, prawnym zapisie o zakresie ochrony przysługującej Funkcjonariuszom Publicznym dla prowadzącym w komunikacji miejskiej oraz korzyściach płynących z bycia członkiem OZZKiM jak i prowadzonemu przez nasz Związek Funduszu Asekuracji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział w spotkaniu i zapraszamy na kolejne, które wkrótce odbędą się po stronie tramwajowej.


Branża Transportu w Forum Związków Zawodowych

W dniu 29 maja 2024 w siedzibie Forum Związków Zawodowych na ul. Sobieskiego 102 w Warszawie odbyło się spotkanie Branży Transportu Drogowego i Municypalnego. Przy obecności przewodniczącej FZZ Pani Doroty Gardias przyjęta została rezygnacja Stanisława Taube z pełnionej funkcji przewodniczącego Branży Transportu. Natłok obowiązków w pracy dla FZZ i spółki Forum Invest spowodował rezygnację z dotychczasowego stanowiska. Następnie jednogłośnie wybrano nowego przewodniczącego Branży Transportu, którym został Andrzej Arndt z Bydgoszczy. Wiceprzewodniczącym nadal jest członek Zarządu Głównego OZZKiM Andrzej Janiszczak z Poznania.

W dalszej części spotkania zostały omówione tematy związane z pracą prowadzących.

Są to między innymi:

 • kończące się vacatio legis rozporządzenia BHP zmieniające warunki sanitarno – higieniczne prowadzących,
 • czas pracy kierowcy i próba zmniejszenia limitu godzin pracy prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej,
 • informacja do Komendanta Głównego Policji w sprawie przypomnienia policjantom, że prowadzący w komunikacji miejskiej korzystają z ochrony przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu w czasie wykonywania czynności zawodowych,
 • zmiany w kodeksie pracy.

Wybrany został także skład przedstawicieli Branży Transportu Drogowego i Municypalnego na spotkanie z minister rodziny, pracy i polityki społecznej.


Spotkanie z kierowcami na Warszawskiej 24.05.2024

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu 24 maja 2024 w godzinach nocno – porannych odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządu OZZKiM (Robertem Kozaneckim, Andrzejem Staniszewskim i Michałem Kruszoną) z kierowcami w zajezdni autobusowej przy ulicy Warszawskiej.

Rozmowy pomimo wczesnej pory przebiegały w miłej atmosferze, zapoznaliśmy zainteresowanych z zakresem podejmowanych w ostatnim czasie prac związku, nowymi zapisami w kodeksie pracy, prawnym zapisie o zakresie ochrony przysługującej Funkcjonariuszom Publicznym dla prowadzącym w komunikacji miejskiej oraz korzyściach płynących z bycia członkiem OZZKiM jak i prowadzonemu przez nasz Związek Funduszu Asekuracji. Pod koniec spotkania odwiedził nas przewodniczący Andrzej Janiszczak z nowymi pomysłami o których poinformujemy wkrótce. Serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział w spotkaniu i zapraszamy na kolejne, które odbędzie się na początku czerwca w zajezdni autobusowej na Kaczej.


Bierzemy udział w akcji 500 km biegiem po życie Alanka.

Chcemy w ten sposób zjednoczyć społeczeństwo w całe Polsce i zebrać brakujące pieniądze, które uratują życie Alana. Alan choruje na nowotwór, lekarze nazywają go Neuroblastoma IV stopnia. Pieniądze przeznaczone będę na szczepionkę przeciwko wznowie choroby. 

Link do wydarzenia: https://facebook.com/events/s/500km-biegiem-po-zyc ie-alanka-/4592634970961558/


Akcja informacyjna: Bezpieczny Kierowca/Motorniczy = Bezpieczny Pasażer

Powstała Poznańska wersja plakatu mająca na celu wznowić naszą akcję informacyjną o ochronie przewidzianej dla Funkcjonariusza Publicznego obowiązującej kierowców i motorniczych w komunikacji miejskiej. Tym razem pod hasłem: Bezpieczny Kierowca/Motorniczy = Bezpieczny Pasażer staramy się przybliżyć sytuację prawną zarówno grupie prowadzących jak i pasażerów oraz służb, które pomimo prawie roku od wprowadzenia ustawy czasami nadal nie zostały w pełni przeszkolone i działają nie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działając razem z MPK Poznań stworzyliśmy spójny kolorystycznie z barwami naszej Firmy i naszego Związku Zawodowego plakat, który sukcesywnie jest wywieszany na zajezdniach i końcówkach. W najbliższym czasie powinien być już widoczny na wszystkich tablicach w naszych punktach socjalnych, powstał w dwóch rozmiarach A4 i A3.


Obrady Zarządu OZZKiM MOZ Poznań 24.04.2024
zajezdnia Kacza

W dniu 24 kwietnia 2024 na zajezdni Kacza odbyły się obrady zarządu OZZKiM MOZ przy MPK w Poznaniu. Podczas spotkania przewodniczący Andrzej Janiszczak omówił bieżącą sytuację związaną z remontowaną nową siedzibą naszego związku.
Kolejnym tematem była odpowiedź Zarządu MPK Poznań w sprawie pisma, skierowanego przez naszą organizację do wice-prezesa Pana Marka Grzybowskiego, dotyczącego zmian w Instrukcji Służbowej dla kierowców autobusów związanych z ładowaniem autobusów elektrycznych oraz obsługi autobusów wodorowych. Na nasze pismo dostaliśmy odpowiedź, z której wynika, że ponieważ producent autobusów nie widzi przeciwwskazań do wymiany i przebywania pasażerów w czasie ładowania autobusów, a nie wpuszczanie pasażerów w czasie ładowania wpłynęło by negatywnie na wizerunek firmy nie ma podstaw i możliwości na realizację wniosku OZZKiM.Następnym punktem obrad była odpowiedź Zarządu MPK Poznań na pismo OZZKiM z dnia 06.03.2024 oraz omówienie aneksu 144 do zarządzenia DN06/01 dotyczącego dokonania zmiany w treści załącznika nr 5 DN/6/2001 o przyznawaniu potrąceń oraz umniejszania premii miesięcznej w skutek zdarzeń losowy z winy pracownika.
Przewodniczący Andrzej Janiszczak przedstawił Zarządowi OZZKiM MOZ Poznań pismo z roszczeniami od byłego członka związku.
Na obrady Zarządu naszego Związku byli zaproszeni goście kierownicy Tomasz Gnabasik oraz Przemysław Ratajczak, niestety z powodu wykonywania ważnych obowiązków służbowych na spotkanie nie przybyli.
Obecni na Ogólnopolskim Walnym Zjeździe Delegatów przedstawiciele naszego Zarządu zdali relację z obchodów 15-lecia OZZKiM, które odbyły się 12 kwietnia 2024 w Łodzi.
W dalszej części spotkania Zarząd przedyskutował obecną sytuację w firmie, sprawę premii uznaniowej oraz inne ważne dla naszej organizacji kwestie.
Po wyczerpaniu wszystkich tematów przewodniczący Andrzej Janiszczak zakończył zebranie Zarządu.


Zarząd Krajowy oraz jubileuszowy Walny Zjazd Delegatów

W dniu 11.04.2024 w Łodzi odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego OZZKiM poprzedzające Walny Zjazd Delegatów. W trakcie obrad Zarząd skupił się na przygotowaniach do obchodów 15-lecia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych. Rozpatrzone zostały wnioski o odznaczenia dla zasłużonych członków skierowane przez organizacje. Zarząd Krajowy jednogłośnie przyznał tytuł Delegata Honorowego dla Stanisława Drzewieckiego, który wieloletnim wkładem pracy związkowej przysłużył się zarówno bezpośrednio naszej organizacji jak i wszystkim pracownikom komunikacji miejskiej, którzy korzystają z ustaw i przepisów do których powstania przyczynił się Stanisław Drzewiecki.
W następnej części spotkania omówione zostały dalsze działania w ramach Branży Transportu.
Relację z Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych, które odbyło się w Krynicy przedstawili Andrzej Janiszczak i Grzegorz Buksa.
W trakcie prac Zarządu Głównego weryfikację dokumentacji przeprowadziła Komisja Rewizyjna, po zakończeniu której, przewodniczący Zbigniew Radko zdał sprawozdanie z kontroli finansów związku.

Następnego dnia o godzinie 10 rozpoczął się jubileuszowy Walny Zjazd Delegatów połączony z obchodami 15-lecia istnienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych. Na zjeździe stawiła się większość z zaproszonych gości i prawie wszystkie (brak organizacji z Kołobrzegu) organizacje związkowe. Po otwarciu zebrania na przewodniczącego zjazdu wybrany został Andrzej Staniszewski, wybrano także protokolanta oraz komisję skrutacyjną.
Po stwierdzeniu prawomocności Walnego Zjazdu Delegatów oraz zatwierdzeniu porządku obrad sprawozdanie Zarządu Związku za rok 2023 wygłosił przewodniczący Grzegorz Buksa. Delegaci po wysłuchaniu sprawozdania i krótkiej rzeczowej dyskusji udzielili jednogłośnie absolutorium dla Zarządu Głównego OZZKiM. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Radko odczytał sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Delegaci w czasie głosowania udzielili absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
Walny Zajazd Delegatów podjął uchwałę o przyznaniu tytułu Honorowego Członka Zarządu dla Stanisława Drzewieckigo.
Następnym punktem spotkania było podsumowanie 15-lecia istnienia OZZKiM.
Andrzej Janiszczak w swoim wystąpieniu przedstawił najważniejsze działania i sukcesy naszej organizacji. Ponieważ w czasie Walnego Zjazdu Delegatów nie udałoby się wymienić i szczegółowo opisać wszystkich dokonań jakie przez 15 lat udało się osiągnąć w ramach naszego związku Andrzej Janiszczak skupił się na najważniejszych z nich. Największy sukces to niewątpliwie wprowadzenie nowelizacji do ustawy o emeryturach pomostowych, która przez te wszystkie lata przechodziła przez różne stadia, emerytury pomostowe miały być wygaszane, by w końcu po latach ciężkiej pracy nad całym procesem legislacyjnym zakończyć z dyskryminacją osób pracujących w warunkach szczególnych. Kolejnym dużym sukcesem jest wprowadzenie ochrony prawnej dla prowadzących w komunikacji miejskiej pod postacią statutu Funkcjonariusza Publicznego, wprowadzenie w życie Rozporządzenia w sprawie punktów sanitarno-socjalnych, korzystne zmiany w kodeksie pracy i wiele innych mniejszych i większych sukcesów prowadzących do poprawy warunkach pracy i płacy w komunikacji miejskiej.
Po krótkiej przerwie nastąpiło wręczenie z rąk Zarządu Głównego wyróżnień i odznaczeń związkowych dla zasłużonych członków z okazji 15-lecia istnienia OZZKiM.


Następnym punktem programu był tort z logiem naszej organizacji oraz lampka szampana w barwach OZZKiM. Tym miłym słodkim akcentem zakończyliśmy uroczysty jubileuszowy Walny Zjazd Delegatów.Drukujemy świąteczny numer gazety RAZEM

Tuż przed świętami drukujemy dla Was nowy numer naszej związkowej gazety „RAZEM”
W wielki piątek będzie dostępna wersja tradycyjna papierowa na wszystkich zajezdniach, a już dzisiaj możecie przeczytać wersję elektroniczną dostępną po kliknięciu:


Walne Zebranie Delegatów 16.03.2024

16 marca na zajezdni tramwajowej Franowo odbyło się Walne Zebranie Delegatów.

Spotkanie rozpoczęliśmy od uczczenia minutą ciszy pamięć o zmarłym Andrzeju Krawczyku #3993, który pracował w latach 1977 – 2012 na stanowisku motorniczego w zajezdni Forteczna MPK Poznań, był długoletnim zasłużonym członkiem naszego Związku Zawodowego.

Następnie po wyborze przewodniczącego zebrania, którym został Andrzej Staniszewski, wyborze protokolanta oraz komisji skrutacyjnej i wyborczej, zatwierdzeniu porządku obrad i stwierdzeniu prawomocności WZD, sprawozdanie Zarządu Związku za rok 2023 wygłosił nasz przewodniczący Andrzej Janiszczak. Najważniejsze punkty sprawozdania to sytuacja z siedzibą naszego Związku i związane z nią trudności w pracach OZZKiM, ustawa o funkcjonariuszu publicznym, nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych, zwycięstwo w wyborach do Rady Nadzorczej MPK Poznań dwóch członków naszego związku: Andrzeja Staniszewskiego i Jarosława Garsteckiego, liczne spotkania i obrady w Forum Związków Zawodowych, Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Inspekcji Transportu Drogowego, cykliczne spotkaniach z prezydentem miasta Poznania oraz zarządem MPK Poznań, spotkania na zarządach związku na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim, działania na rzecz kierowców i motorniczych poprzez pracę w Branży Transportu Drogowego, rozmowy na szczeblu międzyzwiązkowym ze Związkiem Zawodowym Pracowników Komunikacji Miejskiej  RP oraz wiele innych działań, których w tym krótkim tekście nie sposób wymienić.
W następnej kolejności odczytano sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wygłosiła jej przewodnicząca Beata Krajewska.
Walny Zjazd Delegatów przegłosował absolutorium dla Zarządu Zawiązku oraz Komisji Rewizyjnej.

Następnym punktem obrad Walnego Zjazdu Delegatów był wybór zastępcy przewodniczącego naszego Związku. Został nim Artur Kubiś zastępując na tym miejscu Janusza Wojciechowskiego, który przechodzi na emeryturę. Tym symbolicznym uściskiem dłoni zostało przekazane stanowisko wiceprzewodniczącego, które tradycyjnie jest po stronie tramwajowej.

Następnym punktem Walnego Zjazdu Delegatów były wybory uzupełniające do Zarządu z zajezdni Warszawskiej. Nowym członkiem Zarządu wybrany został Robert Kozanecki, długoletni wyróżniający się członek naszego Związku Zawodowego. Gratulujemy wygranej i życzymy dużo sukcesów w pracy Zarządu Związku.

Po omówieniu w merytorycznej dyskusji spraw bieżących i wolnych głosach nastąpiło zamknięcie Walnego Zjazdu Delegatów.Pożegnanie naszych członków, którzy przeszli w ostatnim czasie na emeryturę

W piątek pierwszego marca 2024 mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystym pożegnaniu kilku zasłużonych członków naszego związku zawodowego, którzy po latach oddanej pracy przeszli na zasłużoną emeryturę. To ważne wydarzenie nie tylko dla nich samych, ale także dla nas wszystkich, którzy mieliśmy okazję pracować z nimi i korzystać z ich doświadczenia i mądrości zawodowej.

Na początku spotkania przemówienie wygłosił przewodniczący OZZKiM Andrzej Janiszczak w którym powitał wszystkich obecnych, zarówno emerytów, jak i część zarządu związku, a także naszych gości kierownika Bartosza Zimińskiego i szefa zajezdni Jacka Karmelitę.

Dziś żegnamy kilku naszych kolegów i koleżankę, którzy przez wiele lat byli członkami naszej organizacji. Nie sposób przecenić ich wkładu w pracę naszej firmy, a także w kształtowanie naszej wspólnoty zawodowej. Drodzy emeryci, chcemy byście wiedzieli, że wasze osiągnięcia i zaangażowanie pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Życzymy wam zdrowia, szczęścia i spełnienia w kolejnym etapie waszego życia. Mam nadzieję, że nie zapomnicie o nas i będziecie czasem zaglądać do nas, aby podzielić się swoimi radami i doświadczeniem.

W dalszej części spotkania, każdy z naszych emerytowanych już członków otrzymał z rąk przewodniczącego pamiątkowe grawerowane podziękowanie za lata wspólnej pracy, oraz przyznaną przez Zarząd Krajowy OZZKiM brązową odznakę. Zebranie przy torcie, ciastkach i kawce upłynęło w miłej atmosferze wspomnień z pracy i planów na dalsze życie. Na koniec spotkania każdy z emerytów odebrał także zgromadzone przez lata środki w ramach funduszu 2000 oraz odprawę statutową.   

Dziękujemy, że byliście z nami i zawsze będziecie częścią naszej zawodowej rodziny.


Trzecie spotkanie płacowe w 2024

Informujemy, iż dnia 26.02.2024 odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu MPK Poznań ze Związkami Zawodowymi w celu zakończenia negocjacji dotyczących podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Spółki.

Z początkowo proponowanej przez miasto kwoty 150zł, dzięki wysiłkom strony społecznej udało się po spotkaniach Związków Zawodowych zarówno z Zarządem MPK Poznań, ZTM oraz Wice-Prezydentem Miasta Poznania podnieść tą kwotę do 400zł, po części ze środków własnych spółki.

W wyniku negocjacji ustalono podwyżki od dnia 1 marca 2024 na poziomie 400zł (brutto)

z czego 300zł do podstawy wynagrodzenia, 100zł do premii regulaminowej.

Stronie społecznej udało się przekonać pracodawcę, aby skutki podwyżki płac obciążyły zakład pracy, a cała wynegocjowana kwota 400zł (brutto) poszła dla załogi na podniesienie płac.    


Akcja informacyjna: Bezpieczny Kierowca/Motorniczy = Bezpieczny Pasażer

Po niebezpiecznych i przykrych dla prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej incydentach, które miały miejsce między innymi we Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim czy Katowicach postanowiliśmy wznowić naszą akcję informacyjną o ochronie przewidzianej dla Funkcjonariusza Publicznego obowiązującej kierowców i motorniczych w komunikacji miejskiej. Tym razem pod hasłem: Bezpieczny Kierowca/Motorniczy = Bezpieczny Pasażer staramy się przybliżyć sytuację prawną zarówno grupie prowadzących jak i pasażerów oraz służb, które pomimo prawie roku od wprowadzenia ustawy czasami nadal nie zostały w pełni przeszkolone i działają nie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonując swoje obowiązki zarówno kierowcy autobusów miejskich jak i motorniczy w tramwajach starają się dbać o bezpieczeństwo pasażerów i porządek zgodnie z zapisami w regulaminach przewozów, niestety sami często tego bezpieczeństwa są pozbawieni. W tym celu wraz z organizacjami z całej Polski przygotowaliśmy i promujemy ten plakat:

Powstał też pierwszy z filmików na tiktok promujący ochronę przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego na rzecz prowadzących autobusy i tramwaje w komunikacji miejskiej. Jest to wspólne przedsięwzięcie ludzi z całej Polski dla poprawy bezpieczeństwa kierowców i motorniczych.

https://www.tiktok.com/@_marcelka_be/video/7341098725802036513

W Poznaniu Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych działa w tej sprawie wspólnie z pracodawcą i po zgodzie Prezesa MPK Poznań ruszyły prace nad wspólnym plakatem o podobnej treści jednak spójny kolorystycznie i tematycznie z Poznańskim MPK i OZZKiM. W projekt zaangażowane jest Biuro Komunikacji Społecznej MPK Poznań, które wraz z naszymi przedstawicielami w najbliższym czasie przedstawi efekty swoich prac. Plakaty następnie wywieszone będą na zajezdniach i końcówkach oraz dostępne na naszej stronie i w naszych mediach społecznościowych.


Rozmowy płacowe 16.02.2024

Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami w dniu 16.02.2024 odbyły się drugie w tym roku rozmowy płacowe. W negocjacjach przy udziale Wice – Prezydenta Miasta Poznania Mariusza Wiśniewskiego udział wzięli: ze strony pracodawcy Prezes Zarządu MPK Poznań Sp.z o.o. Pan Krzysztof Dostatni, ZTM Poznań Pani Dyrektor Małgorzata Pilichowska-Woźniak, ze strony społecznej wszystkie organizacje związkowe w MPK Poznań. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych reprezentowali przewodniczący Andrzej Janiszczak, wice-przewodniczący Janusz Wojciechowski oraz przedstawiciel załogi w radzie nadzorczej Andrzej Staniszewski. W czasie prowadzonych rozmów nie doszło do porozumienia w związku z czym strona społeczna przedłożyła pismo z oczekiwaniami pracowników. W najbliższym czasie dojdzie do kolejnego spotkania. Scan pisma poniżej.


Obrady Zarządu OZZKiM 15.02.2024 – gościnnie na Kaczej

Posiedzenie Zarządu OZZKiM w Poznaniu odbyło się w dniu 15.02.2024, ponieważ nasza nowa siedziba nie jest jeszcze gotowa skorzystaliśmy z gościnności zajezdni autobusowej na Kaczej. W trakcie spotkania omówiliśmy bieżące sprawy dotyczące sytuacji w naszej firmie. Ustaliliśmy na 16.03.2024 termin Walnego Zjazdu Delegatów oraz omówiliśmy jego przebieg. W dalszej części spotkania Przewodniczący Andrzej Janiszczak przedstawił relację z Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych, który odbył się 22.01.2024 w Warszawie. Omówiliśmy także kwestię negocjacji podwyżek na 2024 rok w MPK Poznań oraz premii uznaniowej, która będzie po raz pierwszy wypłacona w maju za trzy pierwsze miesiące bieżącego roku. Zajęliśmy się także propozycją zmian w instrukcji służbowej dla kierowców autobusowych pod kontem nowego taboru (autobusów elektrycznych i wodorowych). Przedyskutowaliśmy także trudności z tankowaniem autobusów wodorowych na stacji Orlen i związaną z tym sytuację kierowców, którzy przez długi proces tankowania kończą pracę z dużym opóźnieniem.


Posiedzenie Zarządu Głównego OZZKiM – Łódź 01.02.2024

Pierwsze w 2024 roku obrady Zarządu Głównego OZZKiM odbyły się pierwszego lutego w siedzibie Związku w Łodzi. Po otwarciu zebrania, stwierdzenia kworum i przyjęciu porządku obrad zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania.

Zarząd Związku omówił przygotowane przez Andrzeja Janiszczaka wystąpienie w sprawie zmian w Kodeksie Pracy. Główne interesujące nas kwestie to czas pracy i nowe przerwy, kontrola trzeźwości pracowników oraz nadgodziny w przypadku pracowników nie pełnoetatowych w odniesieniu do wyroku TSUE.

W dalszej części omówione zostały przygotowania do Jubileuszowego 15 Zjazdu Delegatów.

Rozparzona została także propozycja dotycząca zapraszania na Zarządy Główne przewodniczących organizacji związkowych nie będących częścią Zarządu.

Relację z Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych przedstawili Andrzej Janiszczak wraz z Grzegorzem Buksą.

W wolnych głosach zajęliśmy się problemem, który może czekać w najbliższym czasie prowadzących w komunikacji miejskiej, a mianowicie Bezpieczeństwa w Transporcie Publicznym pod względem zamachów terrorystycznych. Przyczynkiem do tej rozmowy było wydanie przez UITP działające w Unii Europejskiej przy udziale ZTM Warszawa dwóch publikacji: „Poradnik Kierowcy dotyczący Bezpieczeństwa w Transporcie Publicznym” oraz „Podręcznik Zarządzania Procedurami Szkoleniowymi w Transporcie”.

Obrady zakończyło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej po kontroli finansów OZZKiM.


Kontrola finansów OZZKiM przez Komisję Rewizyjną Łódź 01.02.2024

W dniu 01.02.2024 w Łodzi odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w biurze rachunkowym Patex prowadzącym dokumentację księgową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych. Komisja w pełnym składzie pod przewodnictwem Zbigniewa Radko z Sosnowca nie stwierdziła uchybień i błędów w prowadzeniu dokumentacji. Poznań w komisji rewizyjnej reprezentowany jest przez Piotra Sobalę.


Nowa odzież służbowa dla pracowników ruchu w MPK Poznań

W dniu 17.01.2024 zebrał się ponownie zespół do spraw odzieży służbowej pod kierownictwem Pani Sylwii Wąsowicz z działu BHP, w którym nasi przedstawiciele biorą aktywny udział. Dostaliśmy informację, że większość odzieży z nowego sortu jest już dostępna w magazynie na Fortecznej. Na ten moment mogą pojawić się jeszcze braki głównie jeżeli chodzi o spodnie bojówki oraz pulowery. Nie wszystkie rozmiary są też dostępne, ale jak nas zapewniano braki będą systematycznie uzupełniane. Ponieważ nie odbył się jeszcze przetarg na obuwie pasujące do nowego sortu mundurowego i wydawane są buty ze starej kolekcji (chodzi o półbuty), które pasują tylko do spodni wizytowych prosimy o nie pobieranie półbutów jeżeli wybraliście spodnie typu bojówki (jeżeli zależy Państwu na pasującym oraz wygodniejszym obuwiu). W okresie przejściowym dozwolone będzie korzystanie z prywatnego obuwia do bojówek do czasu, aż właściwe buty nie pojawią się w magazynie.

W nowym sorcie mundurowym postawiliśmy na nieco luźniejszy bardziej komfortowy, ale nadal elegancki styl bez krawata. Kolory granatowo niebieskie wybrane zostały ze względu na panujący w całym kraju trend w komunikacji miejskiej, pozostawiliśmy jednak zielone wyróżniające naszą firmę akcenty. Zdecydowaliśmy się także na lepsze, bardziej elastyczne i wytrzymałe materiały z których uszyte będą nasze nowe mundury. Zespół postanowił także dać większy wybór naszym prowadzącym, każdy będzie mógł wybrać czy pobierze z magazynu spodnie bardziej eleganckie – wizytowe czy praktyczniejsze bojówki z dodatkowymi kieszeniami. Zrezygnowaliśmy także z podziału na spodnie letnie i zimowe, zamiast tego w nowym sorcie mundurowym będą na lato krótkie spodenki lub dla Pań spódniczki, które jeżeli ktoś ich nie nosi będzie można wymienić na długie spodnie. Na zimę natomiast przewidziana jest bielizna termiczna, która już wcześniej była stosowana w sortach warsztatowych i tam się sprawdziła. Koszule niebieskie z kieszeniami, kołnierzyki zapinane na guziczki z logo MPK Poznań, tak jak dotychczas z długim i krótkim rękawem. Dodatkowo w sorcie mundurowym pojawi się granatowy pulower, który był pożądany przez większość prowadzących co potwierdziła ankieta. Zamiast polaru w zestawie będzie granatowy softshell z kapturem, który jest bardziej praktyczny (chroni zarówno przed deszczem jak i wiatrem). Do kompletu dostaniemy czarne dopasowane buty zarówno zimowe jak i półbuty. Latem do krótkich spodni możliwe będzie noszenie własnego obuwia dopasowanego do ubioru z zabezpieczoną piętą z wyjątkiem szpilek, klapek itp. Doprecyzowaliśmy także sposób noszenia pozostałych części garderoby nie będących częścią ubioru służbowego. Chodzi przede wszystkim o nakrycie głowy, czapki zimowe muszą być w jednolitym kolorze czarnym lub granatowym, czapki letnie tylko z daszkiem (bejzbolówki) także w jednolitym czarnym lub granatowym kolorze. 

W pierwszym okresie zgodnie z racjonalną polityką firmy z magazynu wydawana będzie jeszcze odzież z tzw. starego sortu w kolorach szaro-zielonych. Zgodnie z ustaleniami ten sort będą otrzymywali pracownicy nowo przyjmowani do pracy lub pracownicy którzy wybiorą ten zestaw kolorystyczny. Z magazynu możemy wyjść zarówno z odzieżą z tzw. starych jak i nowych sortów tzn. 1 koszula zielona i 1 koszula niebieska. Jednak my jako pracownicy będziemy zobowiązani do noszenia danego dnia jednego stylu odzieży – nowy lub stary sort.

Zwracamy się z prośbą o zachowanie wyrozumiałości dla pracowników magazynu odzieżowego ponieważ gdy dostępne są oba sorty mundurowe może wkraść się na chwilę chaos.


Pierwsze spotkanie płacowe w 2024

Informujemy, iż dnia 16.01.2024 odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu MPK Poznań ze Związkami Zawodowymi w celu omówienia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Spółki. Ponieważ propozycje pracodawcy są mocno rozbieżne z oczekiwaniami strony społecznej rozmowy zostały przerwane i powrócimy do nich pod koniec stycznia przy udziale Prezydenta Miasta Poznania. 


Obrady Zarządu Głównego OZZKiM 01.12.2023 w Łodzi

W dniu 01.12.2023 w Łodzi odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego wraz z udziałem Komisji Rewizyjnej. W czasie spotkanie podsumowaliśmy mijający już rok 2023 oraz wyznaczyliśmy cele i kierunki działań na rok przyszły. Omówione zostało działanie w Branży Transportu Drogowego, sytuacja finansowa związku oraz działania w ramach Forum Związków Zawodowych. Ponieważ w przyszłym roku będziemy obchodzić 15-lecie OZZKiM dyskutowaliśmy nad organizacją uroczystości, która odbędzie się w czasie corocznego zjazdu delegatów.

W drugiej części Zarządu problemy swojej organizacji ze Skierniewic przedstawił jej przewodniczący kolega Wiktor Szeliga. Po wysłuchaniu i analizie przedstawionych zagadnień udzieliśmy wyczerpujących odpowiedzi oraz zarysowaliśmy dalszą strategię działań dla organizacji ze Skierniewic.


Posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych

W dniu 07.11.2023 członkowie Zarządu Głównego OZZKIM Przewodniczący Grzegorz Buksa i Wiceprzewodniczący Andrzej Janiszczak wzięli udział w posiedzeniu Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych, które odbyło się w Krynicy. Na posiedzeniu zarządu omawiane były sprawy organizacyjne Forum Związków Zawodowych oraz najważniejsze tematy dotyczące poszczególnych branż.


Cykliczne spotkanie z władzami miasta, MPK, ZTM oraz Związkami Zawodowymi.

W dniu 31.10.2023 odbyło się cykliczne robocze spotkanie pomiędzy stroną społeczną reprezentowaną przez Związki Zawodowe przy MPK Poznań, a wiceprezydentem miasta Poznania Mariuszem Wiśniewskim w obecności Prezesa MPK Krzysztofa Dostatniego oraz dyrektora ZTM Jana Gosiewskiego.

Tematem spotkania było omówienie sytuacji finansowej naszej spółki i wysłuchanie propozycji płacowych właściciela spółki na przyszły rok. Zostały też poruszone kwestie kadrowe i problemy z pozyskiwaniem nowych pracowników. Omówiona została także propozycja ZTMu zmian w przebiegu linii autobusowych i tramwajowych od nowego roku.
Szczególną uwagę zwróciliśmy na projekt przebiegu linii autobusowej nr 171,
która według nowego schematu miała by jeździć na trasie os.Dębina – Strzeszyn PKM,
a żadna z tych końcówek nie posiada punktu socjalnego.
Dostaliśmy zapewnienie od Dyrektora ZTM, że problem ten na pewno zostanie rozwiązany.


IX Ogólnopolski Konkurs Kierowców Komunikacji Miejskiej

W dniach 23 – 24.10.2023 odbył się IX Ogólnopolski Konkurs Kierowców Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Przedstawiciele naszego Związku Zawodowego mieli zaszczyt wręczyć nagrodę za 5 miejsce, którą wywalczył kierowca MPK Kraków Pan Dominik Pajdak. Zwycięzcą został kierowca z MZA Warszawa, drugie miejsce przypadło kierowcy z MPK Łódź.

O podzielenie się wrażeniami poprosiliśmy naszego członka Jędrzeja Koniecznego, który startował w konkursie i był w 50 najlepszych kierowców w Polsce:

W dniach 22-24 października 2023r. w Poznaniu odbył się IX Ogólnopolski Konkurs Kierowców Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. MPK Poznań reprezentowało czterech kierowców, najlepszy zajął 7 miejsce i tym można by ten artykuł skończyć. Jednakże w tym artykule zaprezentowane będzie jak to wszystko wyglądało od strony kuchni.

W konkursie udział brało 50 kierowców z całej Polski. Jak już wcześniej zostało wspomniane nas reprezentowało 4 kierowców wybranych w drodze eliminacji. Odbyły się one 11 października na terenie zajezdni tramwajowej Franowo. Znalazło się tam 25 kierowców, głównie patronów, którym zaproponowano udział w tych zawodach. O godzinie 10:00 rozpoczął się test z znajomości przepisów ruchu drogowego kategorii D. Sześciu kierowców z najwyższą ilością punktów przeszło dalej do konkurencji praktycznych. Tor przeszkód składał się z pięciu zadań, całość była realizowana w jednym przejeździe. Kolejno było to przejazd przed samodzielnie rozsunięte beczki, najazd przednimi kołami na plastikowe krążki, jazda po łuku, test Lancelota oraz wjazd tyłem do garażu z precyzyjnym zatrzymaniem tylnym zderzakiem idealnie na linii. W tych zawodach udział wzięło 6 kierowców, a 3 najlepszych z nich mogło dołączyć do Pawła Kukuły, który udział w Mistrzostwach Polski miał zagwarantowany poprzez zwycięstwo w VIII Ogólnopolskim Konkursie tej rangi.


Finały IX Konkursu rozpoczęły się 22 października od uroczystej kolacji w hotelu Mercure w Poznaniu. Na kolacji zaprezentowany został harmonogram na najbliższe dni oraz wylosowano numery startowe. Decydujące chwile rozpoczęły się nazajutrz o godz. 7:45 od testu pisemnego z przepisów wszelakich obowiązujących na polskich drogach. Sam test był bardzo trudny i wymagał specjalistycznej wiedzy. Po teście uczestnicy przejechali wizytówkowymi autobusami MPK Poznań, mianowicie pojazdem elektrycznym i wodorowym, na Tor Poznań. Po omówieniu zadań praktycznych zawodnicy, zgodnie z wylosowanymi numerami, rozpoczęli zmagania o najwyższe cele. Kolejno były to psychotechnika, autoprezentacja, jazda sprawnościowa na czas oraz test jazdy precyzyjnej. Trzeba przyznać, że zadania te były niesamowicie trudne i trzeba było mocno się napocić oraz nagłówkować jak wykonać poszczególne zadanie. Dzień ten kontynuowany był w fabryce Solaris Bus&Coach, gdzie kierowcy mogli zobaczyć jak powstają autobusy, którymi jeżdżą. Czuć było w atmosferze jak dużo wrażenie zrobiło to na kierowcach. Na uroczystej kolacji na zakończenia pierwszego dnia zmagań, wystąpił Pan Krzysztof Respondek, który rozluźnił ten napięty dzień wspaniałym występem typu stand-up.

Wtorkowy dzień rozpoczął się od przejazdu flotą zabytkową na Franowo, gdzie została ogłoszona lista finałowej dziesiątki najlepszych kierowców w Polsce. W samym finale znalazł się Paweł Kukuła, który do finału wchodził z dziewiątą pozycją, a cała czwórka zawodników z MPK Poznań zajęła miejsca w pierwszej połowie uczestników. Konkurencje finałowe to zadania ze scenką, znajdowanie usterek w pojeździe oraz udzielanie pierwszej pomocy. Pozostała 40 uczestników natomiast mogła zwiedzić największa europejską zajezdnię tramwajową – Franowo oraz zobaczyć poznańską centralę Ruchu MPK Poznań na Głogowskiej. O godzinie 13:45 nastąpiło ogłoszenie wyników. Paweł Kukuła w finalnie zakończył zmagania na siódmej pozycji, a najlepszy w Polsce okazał się Roman Gutkowski z MZA Warszawa.


Prezydium związków zawodowych 16.10.2023

W dniu 16.10.2023 w sali Muzeum MPK przy ul. Głogowskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich związków zawodowych działających w MPK Poznań. Prezydium związków dotyczyło sytuacji finansowej i kadrowej w spółce. W wyniku spotkania wystosowaliśmy pismo o pilne spotkanie z zarządem spółki celem omówienia kwestii podwyżek płacy dla pracowników oraz dalszej polityki kadrowej firmy.


Październikowe obrady zarządu OZZKiM z udziałem kierownictwa Nadzoru Ruchu

W poniedziałek 09.10.2023 odbyło się posiedzenie zarządu na Kaczej (w dalszym ciągu nie mamy dostępu do naszej siedziby i gościnnie korzystamy z salki na zajezdni Kacza), omówione zostały bieżące sprawy i problemy z którymi na co dzień mierzymy się w naszej firmie. Na drugą część spotkanie gościnnie zostali zaproszeni przedstawiciele Nadzoru Ruchu. Głównym tematem rozmów była decyzja Nadzoru Ruchu w sprawie rowerów i hulajnóg w punktach socjalnych oraz braki w komunikacji pomiędzy różnymi pionami naszego przedsiębiorstwa. Najbardziej jaskrawy brak w komunikacji był widoczny na początku października, gdzie brak decyzji – komunikatu w sprawie krawatów i krótkich spodni spowodował nie potrzebny zamęt i zamieszanie. Uzgodniono dalsze prace nad możliwością zabezpieczenia rowerów w części nie używanych pomieszczeń socjalnych, będą także prowadzone rozmowy z władzami miasta oraz z ZTM o utworzeniu przestrzeni – stojaków obok punktów nadzorów ruchu, które pozwolą na bezpieczne pozostawienie rowerów oraz małych pojazdów elektrycznych pracownikom MPK Poznań.


Obrady Zarządu Głównego OZZKiM oraz wizyta w naszej organizacji związkowej – MZK Kutno

15.09.2023 odbyły się obrady Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej OZZKiM w Rzgowie koło Łodzi. Prowadzone przez nowego Przewodniczącego Grzogorza Buksę spotkanie było pierwszym posiedzeniem Zarządu po wyborach, które odbyły się w maju podczas zjazdu delegatów w Łodzi. W trakcie obrad omówiliśmy najważniejsze kwestie dotyczące dalszego działania OZZKiM, naszych prac w ramach Branży Transportu, Forum Związków Zawodowych oraz zmian w kodeksie pracy (art.94 indeks 13).

Następnego dnia udaliśmy się do MZK Kutno w celu wsparcia naszej organizacji związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców Autobusów Miejskich. W trakcie spotkania naszego Zarządu ze Związkowcami z Kutna i Prezesem MZK Kutno doszło do konstruktywnej wymiany poglądów, przekazaliśmy także ważne informacje o nowych ustawach i rozporządzeniach w powstaniu których braliśmy aktywny udział. Spotkania z członkami naszych organizacji zawsze bardzo nas cieszy. To doskonały moment na bezpośredni kontakt z naszymi ludźmi w Polsce.


Posiedzenie Rady Konsultacyjno – Doradczej w ITD

Po raz kolejny w dniu 23.08.2023 odbyło się spotkanie uczestników społecznej Rady Konsultacyjno – Doradczej przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Poznaniu. Nasz związek reprezentowany był przez Andrzeja Janiszczaka i Stanisława Drzewieckiego. W trakcie posiedzenia zaznajomiono wszystkich zebranych z wynikami pracy Inspektoratu i wymieniono doświadczenia dotyczące transportu drogowego.

Obrady prowadził Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Aleksander Żołędziowski, a uczestnikami byli przedstawiciele: Izby Administracji Skarbowej, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Urzędu Miasta Poznania, Komendy Wojewódzkiej Policji, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych – Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy MPK w Poznaniu, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, Stowarzyszenia Zawodowego Poznańskich Taksówkarzy, Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Poznaniu, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Stowarzyszenia Zawodowego Poznańskich Taksówkarzy, Wielkopolskiej Izby Turystycznej, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Samochodowych, Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji.Wizyta delegacji OZZKiM z Warszawy w zajezdni na Franowie

W związku z budową nowej zajezdni tramwajowej w Warszawie na Annopolu gościliśmy delegację OZZKiM z Warszawy. Goście byli ciekawi rozwiązań jakie wykorzystywane są na co dzień w największej zajezdni w Poznaniu na Franowie.

Po zajezdni oprowadził nas Jarosław Schmidt profesjonalnie przedstawiając wszystkie systemy zarówno w teorii jak i praktyce.

Ponieważ zajezdnia w Warszawie ma być podobnie duża i sterowana tak jak Franowo w oparciu o projekty PSI, nasi goście zostali oprowadzeni po terenie zewnętrznym jak i wewnętrznym, zwiedziliśmy między innymi:

 • myjnię przejazdową, dzięki której jest możliwość bieżącego mycia pojazdów w czasie zjazdu do zajezdni wieczorami,
 • myjnię stacjonarną, gdzie wykonywanie jest dokładne mycie pojazdów (obie myjnie posiadają zamknięty obieg wody),
 • dwa stanowiska z podnośnikami do podnoszenia pojazdów,
 • tokarkę podtorową,
 • lakiernię,
 • stanowisko do laserowego badania profilu koła – umożliwia sprawdzanie poziomu zużycia obręczy koła,
 • stanowiska do wykrywania płaskich miejsc na kołach tramwajów – dzięki temu stanowisku można wcześniej wykryć czy tramwaj nie hałasuje.

Nasi goście zapoznali się z systemem sterowania zajezdnią DMS, który jest jednocześnie zintegrowany z IFS.

Przejechaliśmy tramwajem przez halę postojowe, OC i naprawcze, zrobiliśmy także kurs dookoła całej liczącej 17 hektarów zajezdni.Duży sukces emerytury pomostowe zatwierdzone !

Dnia16.08.2023 prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych, kończy to tym samym cały proces legislacyjny w którym braliśmy aktywny udział.

Najważniejszą zmianą z punktu widzenia prowadzących autobusy i tramwaje w komunikacji miejskiej jest wykreślenie z ustawy z Ustawy o emeryturach pomostowych w Art.4 punktu 5, który brzmiał:

„przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;”

Oznacza to, że do uzyskania emerytury pomostowej nie będzie już trzeba przepracowania w warunkach szczególnych okresu przed 1 stycznia1999.

Warunkiem uzyskania emerytury pomostowej jest przepracowanie 15 lat w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze i ukończenie w przypadku kobiet 55 lat, w przypadku mężczyzn 60 lat.

Nowelizacja uściśla także zasady, na jakich można kontynuować pracę zawodową bez zawieszania prawa do emerytury pomostowej. Do tej pory w praktyce stosowania ustawy o emeryturach pomostowych pojawił się bowiem problem obchodzenia przepisów tej ustawy regulujących kwestie zawieszania prawa do emerytury pomostowej.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o emeryturach pomostowych prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Regulacja ta pozwała na zawieszenie prawa do emerytury pomostowej osobom pobierającym emeryturę pomostową tylko w sytuacji, świadczenia przez nich pracy w ramach stosunku pracy.

W komunikacji miejskiej obchodzono ten przepis przez osoby pobierające emerytury pomostowe poprzez zatrudnianie ich na podstawie umów cywilnoprawnych (np. zlecenia).

Stąd zmiana przepisu w taki sposób, że każda forma wykonywania tego rodzaju pracy, bez względu na jej podstawę prawną, spowoduje zawieszenie prawa do emerytury pomostowej.

Zmianie uległy także przepisy dotyczące instytucji rekompensaty. To odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy o szczególnym charakterze.

W nowelizacji zapisano m.in., że okres takiej pracy, który uprawnia do ustalenia rekompensaty, musi przypadać przed 1 stycznia 2009 roku.Tymczasowa siedziba naszego związku

Dopiero co zmieniliśmy siedzibę z Drobnej na Głogowską, a tu znowu problem i trzeba było się w trybie pilnym ewakuować. Ponieważ budynek Zębca w którym mieliśmy swoje nowe miejsce pracy według ekspertyzy grozi zawaleniem zostaliśmy nagle przeniesieni do pomieszczenia zastępczego. Większość dokumentów, sejf, urządzenie wielofunkcyjne do drukowania (na którym powstawała miedzy innymi gazeta Razem) oraz większość potrzebnych do normalnego funkcjonowania związku rzeczy została w budynku Zębca. W obecnej chwili działamy w trybie awaryjnym, mocno ograniczonym częściowo zdalnie. Mimo wszystko jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie zajezdni tramwajowej Głogowska w budynku B na przeciwko biurowca, pierwsze piętro, pokój 119a. By łatwiej było nas znaleźć nagraliśmy krótki filmik i zrobiliśmy kilka zdjęć. Zdjęcia do obejrzenia w galerii.


Spotkanie robocze z władzami miasta, MPK, ZTM oraz Związkami Zawodowymi.

Cykliczne spotkanie robocze pomiędzy wiceprezydentem miasta Poznania Mariuszem Wiśniewskim, prezesem MPK Poznań Krzysztofem Dostatnim, dyrektorem ZTM Poznań Janem Gosiewskiem oraz stroną społeczną reprezentowaną przez Związki Zawodowe MPK Poznań. Narada odbyła się 03.07.2023 w siedzibie MPK Poznań. W trakcie posiedzenia poruszano bieżące tematy i problemy dotyczące spółki MPK Poznań i jej pracowników oraz funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Poznaniu.


Posiedzenie wyborcze Wojewódzkiego Zarządu Wielkopolskiego Forum Związków Zawodowych

30.06.2023 wzięliśmy udział w posiedzeniu wyborczym Forum Związków Zawodowych, które odbyło się w Poznaniu w budynku Delta. W porządku posiedzenia znalazły się następujące punkty :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Wybór Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego.
 6. Wybór Wiceprzewodniczących Zarządu Wojewódzkiego.
 7. Sporządzenie protokołu z całości posiedzenia.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie posiedzenia.

W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącym Forum Związków Zawodowych województwa Wielkopolskiego ponownie został Pan Krzysztof Małecki.

Wybrano także siedmiu zastępców przewodniczącego.

W sprawach pozostałych po wyborach omówione zostały problemy występujące w różnych branżach naszego województwa, sprawa emerytur pomostowych, podwyżek w sferze budżetowej, narastającego problemu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, Policji, Administracji Skarbowej, Służbie Zdrowia oraz Komunikacji Publicznej.


Branża Transportu Drogowego i Municypalnego Ślesin

W dniu 26.06.2023 odbyło się posiedzenie w ramach Branży Transportu Drogowego i Municypalnego w Ślesinie. W czasie spotkanie skupiliśmy się na problemach związanych z wypracowaniem zmian w ustawie dotyczącym czasu pracy kierowcy, rozważaliśmy wprowadzenie zapisu w Ustawie o płacy minimalnej dla kierowców w przewozach pasażerskich do 50 kilometrów (komunikacja miejska), omówiliśmy etapy prac nad emeryturami pomostowymi, została także przedstawiona informacja o dotychczasowych pracach branży w Komisji Infrastruktury Sejmu RP, omówiliśmy sytuację płacową w WORD, oraz przeprowadziliśmy dyskusję ogólną w ramach wolnych wniosków.

Ustawa o czasie pracy kierowcy pomimo, że wprowadzona w zeszłym roku wymaga pewnych poprawek, chodzi głównie o zgodność ustawy z rozporządzeniem. Najważniejszym postulatem jest, aby przerwa przysługująca kierowcy była udzielana pomiędzy 2 a 6 godziną łącznego dziennego czasu prowadzenia pojazdu.

Drugą ważną sprawą z punktu widzenia pracowników komunikacji miejskiej jest zapisanie w ustawie płacy minimalnej dla prowadzących autobusy i tramwaje na wzór ustawy w transporcie międzynarodowym. Jest to istotne głównie dla pracujących w mniejszych firmach komunikacji miejskiej. Podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad zgłoszeniem do Sejmu takiego projektu.


Międzyzwiązkowe spotkanie we Wrocławiu

W dniu 23 czerwca 2023 przewodniczący z Poznania Andrzej Janiszczak wraz z Grzegorzem Buksą przewodniczącym z Gliwic reprezentowali OZZKiM na spotkaniu z Waldemarem Węgłowskim przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP przy MPK Wrocław.

Głównym tematem spotkania były wspólne inicjatywy ustawowe, omówienie zagadnień BHP, Funkcjonariusz Publiczny, emerytury pomostowe oraz wymiana informacji o funkcjonowaniu komunikacji w Polsce.

Razem możemy więcej !


Emerytury pomostowe – jesteśmy na dobrej drodze

W dniu 13.06.2023 nasz przewodniczący Andrzej Janiszczak wziął czynny udział w pracy Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczącej zmiany w ustawie o emeryturach pomostowych (druk 3321). Projekt ustawy jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie i po akceptacji w/w komisji. Nie oznacza to niestety końca prac nad ustawą, trzeba teraz dopilnować, żeby przeszła ona przez Sejm bez poprawek, na które niestety prawdopodobnie będą naciskać pracodawcy.

Najważniejszym punktem dla prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej jest wykreślenie z Ustawy o emeryturach pomostowych w Art.4 punktu 5, który brzmiał:

„przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;”

Oznacza to, że do uzyskania emerytury pomostowej nie będzie już trzeba przepracowania w warunkach szczególnych okresu przed 1 stycznia 1999.

Ustawa teraz trafi do Sejmu, gdzie mamy nadzieję szybko i bez poprawek zostanie uchwalona.

Całość prac komisji nad projektem ustawy można obejrzeć na poniższym video:


Dalsze działania marketingowe – Funkcjonariusz Publiczny

Cały czas prowadzimy akcję nagłaśniania faktu nadania Statusu Funkcjonariusza Publicznego kierowcą i motorniczym w komunikacji miejskiej.

Najważniejsze naszym zdaniem jest prewencyjne działanie ustawy, a będzie to skuteczne wtedy gdy jak największa liczba osób będzie wiedziała o nowym prawie, które chroni prowadzących w MPK.

W związku z tym na naszą prośbę ukazał się artykuł na e-poznań dostępny pod linkiem:

Udzieliliśmy, także wywiadu dla lokalnej rozgłośni – radio Afera 98,6 FM


Wywiad dla TVP3 – Funkcjonariusz Publiczny

W dniu 07.06.2023 udzieliliśmy wywiadu do programu Teleskop wydawanego przez TVP3 – Poznań w temacie wprowadzenia w życie ustawy o Funkcjonariuszu Publicznym dla kierowców i motorniczych w komunikacji miejskiej. Pracowaliśmy nad nią 3 lata, kosztowało to wiele pracy, czasu i przejechanych kilometrów. Sejm w pierwszym czytaniu przyjął ustawę większością głosów, następnie trafiła do Senatu gdzie bez poprawek został przyjęta, a 24.05.2023 Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. To oznacza, że kierowcy oraz motorniczowie zyskali status funkcjonariuszy publicznych. Zgodnie z prawem, ustawa zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Tak więc od dnia 08.06.2023 prowadzący pojazdy komunikacji miejskiej zyskali większą ochronę prawną w razie agresji ze strony pasażera.


IGKM 05.2023 komisja promocji i reklamy oraz przewróceń pasażerów w komunikacji miejskiej.

W dniach 24 – 25 maj odbyło się posiedzenie komisji w ramach IGKM dotyczące promocji i reklamy oraz przewróceń pasażerów w komunikacji miejskiej.

Obrady składały się z czterech paneli:

1 promocji, 2 reklamy, 3 rekrutacji oraz 4 przewróceń w komunikacji miejskiej.

Najbardziej interesował nasz ostatni punkt dotyczący przewróceń pasażerów. W trakcie panelu naświetliliśmy problem z punktu widzenia prowadzącego autobus czy tramwaj, braliśmy czynny udział w dyskusji. Naszym celem jest zmiana w programie sygnalizacji świetlnej w taki sposób, żeby wydłużyć cykl żółtego światła do 5 sekund, co da prowadzącemu więcej czasu na bezpieczne zatrzymanie lub przejechanie skrzyżowania.

Oczywiście zdajemy sobie wszyscy sprawę, że problem jest bardziej złożony i poza sygnalizacją świetlną na nagłe hamowania składają się także pozostali uczestnicy ruchu (zarówno inne samochody często zajeżdżające nam drogę jak i wchodzący nagle pod autobus piesi czy rowerzyści, hulajnogi elektryczne itp.) Z drugiej strony poprzez coraz lepszy tabor i płynne perfekcyjne prowadzenie pojazdów, pasażerowie czują się na tyle bezpiecznie i komfortowo, że nie trzymają się w czasie jazdy i w razie konieczności nagłego manewru wynikającego z ruchu drogowego dochodzi do upadków często bardzo groźnych (połamania, stłuczenia, a w najtragiczniejszych przypadkach śmierć pasażera).

Prace w tym temacie dopiero ruszają i będziemy mocno zaangażowani aby poprawić bezpieczeństwo pasażerów i dać komfort psychiczny prowadzącym pojazdy.


Wyborczo sprawozdawczy Zjazd Delegatów Łódź 05.2023

W dniu 19.05.2023 w Łodzi odbył się ogólnopolski walny zjazd delegatów.

W trakcie zjazdu wybrany został nowy Zarząd OZZKiM oraz Komisja Rewizyjna na kolejną kadencję.

Skład nowego zarządu:

Przewodniczący: Grzegorz Buksa (Gliwice)

Wiceprzewodniczący: Zbigniew Matuszewski (Łódź)

Wiceprzewodniczący: Andrzej Janiszczak (Poznań)

Sekretarz OZZKiM: Agnieszka Siewiera (Głogów)

Członek Zarządu: Jarosław Pietrzak (Koszalin)

Członek Zarządu: Michał Kruszona (Poznań)

Członek Zarządu: Rafał Uglik (Zielona Góra)


Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący: Zbigniew Radko (Sosnowiec)

Członek Komisji: Piotr Sobala (Poznań)

Członek Komisji: Marta Olewska (Warszawa)

Członek Komisji: Arkadiusz Larwiński (Koszalin)

Gratulujemy nowo wybranym władzą OZZKiM i życzymy samych sukcesów w nadchodzącej kadencji.


Spotkanie z zastępcą prezydenta miasta Poznania

Panem Mariuszem Wiśniewskim

Dzięki uprzejmości Pani Lidii Dudziak, która już niejednokrotnie wspierała nasz związek, na prośbę Funduszu Asekuracji prowadzonego przez OZZKiM w piątek 21.04.2023 odbyło się spotkanie naszych przedstawicieli Andrzeja Janiszczaka oraz Stanisława Drzewieckiego z z-ca prezydenta miasta Poznania Panem Mariuszem Wiśniewskim, radną Panią Lidią Dudziak oraz miejskim inżynierem ruchu. Spotkanie dotyczyło poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Zgoda – Albańska (pętla Górczyn), gdzie doszło do trzech tragicznych wypadków z udziałem naszych autobusów.

Dodatkowo poruszony został temat oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Mrągowska i Kacza. Jest to także niezwykle istotna kwestia dla poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszych (utrata zdrowia lub życia) jak i kierowców (konsekwencje prawne i moralne).

Dziękujemy za zorganizowanie spotkania oraz zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa i poprawy warunków pracy kierowców MPK Poznań naszej radnej Pani Lidii Dudziak.


Sukces naszego związku dwóch naszych członków w Radzie Nadzorczej MPK.

W dniu 20.04.2023 odbyły się wybory do rady nadzorczej MPK Poznań.

Do zdobycia były dwa miejsca na kolejną kadencję. W wyborach startowało siedmiu kandydatów. Z uprawnionych do głosowania 2270 pracowników głosowało 1134 co daje frekwencję wyborczą na poziomie 49,9%. Największą ponad 80% frekwencję odnotowała zajezdnia Kacza, najmniejszą 35% zajezdnia Franowo. Największą ilość głosów 480 zdobył Andrzej Staniszewski i to on został zajął pierwsze miejsce, Jarosław Garstecki z 371 głosami zajął drugie miejsce tuż za nim z 365 głosami znalazł się Krzysztof Bartosiak. Dwa pierwsze miejsca wchodzą do Rady Nadzorczej MPK Poznań na trzyletnią kadencję.

Wybory wygrali:

Pierwsze miejsce

Andrzej Staniszewski

drugie miejsce

Jarosław Garstecki

GRATULUJEMY.


Zmiana siedziby OZZKiM

Wiosną 2022 roku zarząd spółki MPK Poznań podjął decyzję o zmianie przeznaczenia nieruchomości znajdującej się na ulicy Drobnej 4/6. W budynku tym mieliśmy swoją siedzibę. Po długich negocjacjach i dyskusjach dostaliśmy do zagospodarowania pomieszczenia znajdujące się w budynku „Zębca”. Żółty budynek znajduje się na zajezdni tramwajowej przy ulicy Głogowskiej 131/133. Żeby do nas trafić należy przejść poprzez biurowiec na plac zajezdni a następnie kierować się do samego końca gdzie w narożniku po lewej stronie znajduje się budynek „Zębiec”. Po wejściu do budynku należy udać się schodami na piętro, następnie skręcić w korytarz po prawej stronie. Na końcu korytarza za przeszklonymi drzwiami znajdują się nasze pomieszczenia. OZZKiM dostało dwa pokoje po prawej i lewej stronie na końcu korytarza. Aby uzyskać dodatkowe miejsce, gdzie obecnie znajduje się urządzenie wielofunkcyjne do drukowania i kserowania oraz odgrodzić się i stworzyć całość z dwóch przeciwległych pokoi zarząd związku postanowił zamontować przeszkloną ścianę z drzwiami. Do zaadaptowanych na nasze potrzeby pomieszczeń zostały przeniesione wszystkie rzeczy ze starej siedziby, na nowo zmontowano szafy, poustawialiśmy stoły i biurka, w narożniku większego pomieszczenia powstał aneks kuchenny, gdzie można przygotować kawę czy herbatę. Po długiej przeprowadzce i urządzeniu wszystkiego na nowo jesteśmy gotowi do dalszej wytężonej pracy. Zdjęcia starej i nowej siedziby w galerii zdjęć.


Kolejne potrącenie pieszego na Górczynie.

W piątek 27 stycznia w godzinach wieczornych doszło do potrącenia przez nasz autobus pieszej przechodzącej po pasach na wyjeździe z pętli Górczyn. Jest to już trzeci taki tragiczny wypadek w tym miejscu z udziałem autobusu MPK. Przejście dla pieszych w tym miejscu jest wyjątkowo źle zaprojektowane. Wyjeżdżający z pętli autobus musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu samochodom nadjeżdżającym z lewej strony (a zasłaniają mu lokale handlowe na ulicy Zgoda) oraz pojazdom jadącym na wprost w czasie manewru skrętu autobusu w prawo gdzie znajduje się feralne przejście dla pieszych. Idący po przejściu człowiek wchodzi w tak zwany martwy punkt, obserwując drogę pod pewnym kontem możliwe jest nie zauważenie pieszego, który akurat w danym momencie znajdzie się na wysokości słupka między przednią, a boczną szybą, kierowca widzi wolną drogę, sekunda nieuwagi i tragedia gotowa. W związku z zaistniałymi wypadkami, aby zapobiec kolejnym niebezpiecznym sytuacją domagamy się od władz miasta usunięcia lub przesunięcia co najmniej o 10 metrów przejścia dla pieszych znajdującego się na ulicy Zgoda. Pamiętajmy, że konsekwencją takiego wypadku może być śmierć lub ciężkie kalectwo pieszego, ale także trauma i złamane życie prowadzącego autobus.

Z inicjatywy oddolnej kierowców powstał list otwarty, który podpisany przez większość kierowców z zajezdni Kacza i Warszawska trafił na ręce prezesa MPK Poznań pana Krzysztofa Dostatniego. Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie tej ważnej i pilnej sprawy.

Poniżej kopia listu :


Spotkania naszych przedstawicieli z pracownikami na temat sytuacji w firmie, czyli zainteresowanie poprzez brak zainteresowania.

W dniach 14 i 15 grudnia br. o godz.16:00 odbyły się spotkania zorganizowane przez OZZKiM z pracownikami wydziałów PA1 oraz PA2. Obecni byli Przewodniczący Związku Andrzej Janiszczak, Przewodniczący Wydziałowi oraz dwóch Członków Rady Nadzorczej MPK Andrzej Staniszewski i Jarek Garstecki. Celem tegoż było zapoznanie załogi  obecną sytuacją w spółce, oraz udzielenie odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. Już od dłuższego czasu można usłyszeć i przeczytać na różnych portalach internetowych narzekania na Związki Zawodowe, że brak jest informacji o ich działaniach oraz o potrzebie jakiś spotkań bo nagromadziło się wiele problemów które powinny być jak najszybciej rozwiązane przez stronę społeczną. 

    Wychodząc na przeciw tym głosom Zarząd Naszego Związku postanowił rozpocząć cykliczne spotkania z pracownikami, by wyczerpująco wyjaśnić wszystkie nurtujące problemy i sprawy. 

    W tym momencie muszę wrócić do historii, a konkretnie do protestu zorganizowanego przez Organizacje Związkowe przed Urzędem Miasta w 2012r. dotyczącego utraty biletów wolnej jazdy dla pracowników MPK oraz ich rodzin, wówczas było to blisko 10 000 osób uprawnionych! Pikieta była bardzo dobrze przygotowana i nagłośniona zarówno w firmie jak i mieście, liczyliśmy na ogromny odzew a co za tym idzie bardzo liczne przybycie wszystkich zainteresowanych i co?…przyszło ok.30 osób! Jak później usłyszałem każdy z nieobecnych miał gotową wymówkę…

    Wspomniałem to wydarzenie ponieważ po spotkaniu w dniu 14. 12. na Pustej mam takie przemyślenia, jest wielu z Nas którzy gdzie bądź głośno wygłaszają hasła jak to jest bardzo źle, a związki zajmują się tylko sobą lub organizowaniem wycieczek, każdy przy tym ma wiele pomysłów i mnóstwo gotowych rozwiązań co i jak powinno się zrobić. Niestety jak przychodzi co do czego i potrzeba jest dać coś od siebie, jak chociażby poświęcić 2-3 godziny na spotkanie dotyczące w końcu nas samych by wspólnie znaleźć rozwiązania to niestety pojawia się nieliczna garstka?! W tym dniu mogło pojawić się z samej tylko Pustej blisko250 kierowczyń i kierowców nie licząc innych zatrudnionych, a przyszło 11 osób…z resztą na Kaczej dzień później było podobnie! Na pewno znowu będą wymówki i narzekania na końcówkach i internecie , że zły dzień, godzina, pogoda nie taka itp. Pewnie niektórzy faktycznie nie mogli z różnych przyczyn dotrzeć, ale zastanawiające jest dlaczego tak niewielu przyszło? Tu pojawia się stara prawda, że o wiele łatwiej jest być złotoustym mędrcem i krytykiem niż zacząć osobiście realnie działać. 

    Mimo wszystko uważam, że takie spotkania są potrzebne, ponieważ kropla drąży skałę i każde wspólne działania oaz konsolidacja załogi mogą doprowadzić do poprawienia warunków pracy i płacy w Naszej Firmie. OZZKiM zawsze będzie walczył o sprawy pracownicze, był, jest i będzie dla Was ale potrzebuje też wsparcia tych dla których istnieję.

Grzegorz KuczyńskiTestujemy nową odzież służbową

Od listopada 2021 pracuje zespół do spraw ustalenia nowych wzorów odzieży służbowej dla pracowników MPK Poznań. W wyniku licznych pomysłów i rozmów oraz przeprowadzonej wśród prowadzących pojazdy ankiety doszliśmy do konsensusu, którego efektem było zamówienie próbnych wersji odzieży służbowej. W obecnej chwili trwają testy, które mają na celu przedstawienie Państwu efektu prac zespołu oraz zebrania uwag i wniosków szerokiej grupy pracowników. W dziale autobusowym odzież testują Beata i Michał, w dziale tramwajowym Małgorzata i Bartosz. Proszę o empiryczne sprawdzenie odzieży oraz o zadawanie pytań i konstruktywną krytykę. Wszystkie państwa uwagi zostaną przekazane na spotkaniu zespołu i w miarę możliwości uwzględnione. W testowanym komplecie znajdują się : spodnie typu bojówki, spodnie typu klasycznego, spódnica, koszula, pulower i softshel. Na lato przewidziane są także krótkie spodnie. Całość w kolorze granatowo – niebieskim.NOWE WŁADZE

Tradycyjnie raz na cztery lata w naszej organizacji zostały przeprowadzane wybory zgodnie z Statutem i Ordynacją Wyborczą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych Organizacji Międzyzakładowej przy MPK w Poznaniu Sp. z o. o. Wybory w Związku zostały przeprowadzone dwustopniowo.

Najpierw wybraliśmy na wydziałach Najwyższą władzę Związku Delegatów, a na Walnym Zjeździe Delegaci wybrali – Przewodniczącego, Zastępcę, Członków Zarządu oraz Komisję Rewizyjną.

W tym roku na zajezdni tramwajowej Franowo w dniu 23 kwietnia odbyło się zebranie, które otwarł Przewodniczący Zarządu Związku Andrzej Janiszczak. Przewodniczący po zatwierdzeniu procedury zebrania, przedstawił Delegatom sprawozdanie z działalności Zarządu Związku za rok 2021. Następnie sprawozdanie prac Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca Komisji kol. Beata Krajewska. Po wysłuchaniu obu sprawozdań Delegaci udzielili Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za 2021 rok. Po wyborze Komisji Skrutacyjnej (Wyborczej) Delegaci Przystąpili do wyborów władz Związku na kadencję 2022 2026 w następującej kolejności:

o reelekcję na Przewodniczącego ubiegał się ponownie Andrzej Janiszczak, który podczas tajnego głosowania został wybrany jednogłośnie na następną kadencję,

następnie Delegaci wybrali kol. Janusza Wojciechowskiego na Zastępcę oraz Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Nowym władzom Związku życzymy sukcesów i wytrwałości w obronie praw pracowniczych.

Wspomnieć należy również, że wieloletni przewodniczący kol. Stanisław Drzewiecki zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego Związku, z powodu przejścia na emeryturę.


Spotkanie Branży Transportu Drogowego

W dniach 18-20 maj 2022 roku odbyło się wyjazdowe spotkanie w ramach Branży Transportu Drogowego.

W czasie spotkania omawiane zostały akty prawne między innymi

 • ustawa o czasie pracy kierowcy z dnia 26 stycznia 2022 r. – odbyła się dyskusja na temat wprowadzenia w ramach komunikacji miejskiej karty kierowcy.
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 stycznia 2022r w sprawie bezpieczeństwa pracy w komunikacji miejskiej

Prowadzona była także dyskusja w temacie emerytur pomostowych – wypracowanie stanowiska strony społecznej.


Usunięcie starych sygnalizatorów na dworcu autobusowym Górczyn

Po interwencjach zarówno Społecznego Inspektora Pracy jak i OZZKIM udało się przekonać osoby odpowiedzialne za infrastrukturę na dworcu autobusowym Górczyn do usunięcia nie używanych sygnalizatorów wyjazdowych. Sygnalizatory te od zawsze przeszkadzały przy wjeździe na peron, jeżeli po przeciwnej stronie stal już autobus. Po zainstalowaniu ładowarek problem ten nasilił się ponieważ ładowarki zostały zainstalowane w taki sposób, iz ładujący się autobus mocno wystawał przodem i blokował wjazd na sąsiedni peron. Dzięki usunięciu tej starej i nie używanej infrastruktury nasze lusterka są bezpieczne, a wjazd na sąsiadujące ze sobą perony łatwiejszy.

Możliwość komentowania została wyłączona.