Fundusz asekuracji

Fundusz Asekuracji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych jest funduszem
dobrowolnym. Celem jego jest niesienie pomocy finansowej, dla pokrycia kosztów losowych poniesionych przez członków F.A. w związku z wykonywana pracą zawodową.

Składka na Fundusz Asekuracji wynosi 20zł miesięcznie.

W związku z rosnącą ilością wykonywanych opinii biegłych oraz inflacją, która spowodowała wzrost cen usług prawniczych Walne Zebranie Delegatów podjęło decyzje o podniesieniu składki na Funduszu Asekuracji z 10zł do 20zł. Środki zgromadzone w ramach funduszu zabezpieczone są na ochronę dla kierowców i motorniczych przed skutkami nieprzewidzianych sytuacji związanych z wykonywaną pracą. Jak wiemy wypadki się zdarzają, a koszty związane z opieką prawną są bardzo wysokie. Fundusz asekuracji zabezpiecza i pokrywa środki przeznaczone na adwokata lub radcę prawnego oraz opinie biegłych. Jeżeli nie jesteś członkiem funduszu asekuracyjnego zapraszamy do wstąpienia, koszt jest niewielki, a w razie nieprzewidzianego zdarzenia drogowego związanego z naszą pracą, oferowana pomoc jest ogromna. Należy podkreślić, że wśród prowadzących w MPK Poznań dochodzi do ok. tysiąca zdarzeń rocznie statystyki są nieubłagane.

Regulamin Funduszu Asekuracji PDF
Regulamin funduszu asekuracji

Reprezentowani jesteśmy przez Adwokat Agnieszkę Bagińską

Możliwość komentowania została wyłączona.